Hallberg Rassy 42F MkII, 1997

Beskrivning

Hallberg Rassy 42F Mk II, 1997 skrov nr. 85

NB! Please scroll down for specifications English !

 

Pris: € 275 000;-  (SEK 3 080 000:-, kurs 11,20)

 

Mycket välvårdad HR 42F från andre ägare som genomgått en större renovering på Orust under

ett par års tid.

Teak på däck , överbyggnad och i sittbrunnen är lagd av Teak i Väst med vacumlimmning. 12mm massiv teak.

Stående och löpande rigg är helt ny

Sittbrunnen har fått nya trädetaljer från HR samt helt ny piedestal med pod.

Nya navigationsinstrument från Raymarine

Ny bogpropeller med Victron laddare och LCD-system.

Samtliga bordgenomföringar är bytta

Nya elektriska toaletter.

Nya vattenslangar.

m.m.

 

Utförligare beskrivning av renoveringen kan fås på begäran.

 

 

 

Specifikationer:

 

Namn: "Indira"

Design: German Frers

Mått: 13,22 x 3,95 x 2,00

Depl: 12 500 kg

Köl: Bly 4700 kg

 

Utrustning:

 

Volvo Penta TMD22, 76 hkr

Sötvattenkyld

Backslag med rak axel

Förkopprad tre-bladig propeller

Side-Power SE100 bogpropeller (2020)

2 x 115 AH AMG-batterier för bogpropeller (2020)

Victron laddere 18A för batterier till bogpropeller(2020)

2 x 140AH förbrukningsbatterier (bly) (2020)

Landström med laddare Mastervolt

Diesel 420 liter

Vatten 685 liter

Septitank

 

Seldénrigg med dubbla spridarpar

Rullmast

Stående rigg (2020)

Löpande rigg (2020)

Furlex

Storsegel i mkt gott skick (service av segelmakare2021)

Genua (service av segelmakare 2021)

Stormfock

Genaker

Spinnaker

Spinnakerbom/spirbom

Förberett för inre förstag (2021)

Lewmar 58ST genuavinschar

Lewmar fallvinschar (2) på mast

Lewmar vinschar för storskotning

 

Raymarine-paket från 2021 med:

 

Axiom pro 12” plotter vid pedistal

Axiom 9” plotter vid kartbord

Linear Drive EV400 autopilot

P70 vind

P70 djup

P70 logg

GPS

Radar

VHF

AIS

Allt sammankopplat med NMEA 2000

 

Inredning av känd Hallberg Rassy-kvalitet. I mkt gott skick

Gardiner bytta 2022

Webasto värmare

Kylbox med kompressor

Gasolspis med ugn

Dubbla toaletter med dusch

Elektriska toalettstolar Sanimarin (2021)

Alla toalettslangar är bytta 2021

LED-belysning (2022)

 

Teakdäck 12 mm massivt, vacumlimmat (2019)

Teak på överbyggnad och i sittbrunnen, 12 mm massivt vacumlimmat (2019)

Alla skylights bytta 2020

Alla fönster bytta 2020

Alla ventiler bytta 2020)

Allt träarbete inkl. kartbord i sittbrunnen är nytt från 2022

Pedistal med pod (2022)

Sprayhood och sittbrunndkapell i gott skick (2019)

Skrovet Coppper Coat-behandlat (2019)

Samtliga bordgenomföringar bytta (2019)

Samtliga navigationsljus är bytta till LED (2022)

Livflotte (2021)

Fendrar och förtöjningar

 

m.m.

 

 

Specifications:

 

Year: 1997

Hull No: 85

 

Design: German Frers

LxBxD : 13,22 x 3,95 x 2,00

Depl: 12 500 kilos

Keel: Lead 4700 kilos

 

Utrustning:

 

Volvo Penta TMD22, 76 HP

Fresh water cooled

Gear box with shaft

Copper treated  three bleade propeller

Side-Power SE100 bowthruster new 2020

2 x 115 AH AMG-batteries for bowthruster and anchorwinch  new 2020

Victron charger 18A for 115Ah batteries(2020)

2 x 140AH batteries (lead)  new 2020

Shore power with charger Mastervolt

Diesel 420 liters

Water 685 liters

Black water tank

 

Seldén rigging M

H with twwo pairs of spreaders

Standing rigging new 2020

Running rigging new 2020

Furlex

Main sail in very good condition (serviced by sail maker in 2021)

Genua 1  in very good condition (serviced by sail maker in 2021)

Storm jib

Genaker

Spinnaker

Spinnaker boom/spirboom

Prepared for inner fore stay (2021)

Lewmar 58ST genua winches

Lewmar haylard winches (2) on mast

Lewmar winch for main

 

 

 

Raymarine package from 2021 including:

 

Axiom pro 12” plotter at pedistal

Axiom 9” plotter at hart table

Linear Drive EV400 autopilot

P70 wind

P70 deep

P70 log

GPS

Radar

VHF

AIS

All interfaced with NMEA 2000

 

Interios in well. known Hallberg Rassy-quality in very good condition.

Curtains new  2022

Webasto heater

Fridge with compressor

Gas stove with owen

Two toilets with shower

Electric toilets, Sanimarin  new 2021

All toilet tubes new  2021

LED-lightning 2022

 

Teak deck (12 mm massiv) , vacum glued (2019)

Teak on superstructure and in cockpit (12 mm massiv)  vacuum glued (2019)

All skylights new  2020

All  windows new  2020

All  ventilators new  2020

Allt wood parts in cockpit new  2022

Pedistal with pod new 2022

Sprayhood  and cock pit cover 2019

 

Under water body Coppper Coat treatment 2019

All sea cocks new 2019

All navigation lights in  LED 2022

Life raft 2021

Fenders and ropes new 2021

 

Etc. etc.